NHỮNG PHỨC TẠP TRONG CÔNG VIỆC PHÁT TRIỂN TIẾNG VIỆT.

ĐỀ TÀI 1:
NHỮNG PHỨC TẠP TRONG CÔNG VIỆC PHÁT TRIỂN TIẾNG VIỆT.

Do Thong Minh.png
DIỄN GIẢ ĐỖ THÔNG MINH

Địa chỉ nhà: T140-0003 Tokyo-To, Shinagawa-Ku,
Yashio 5-12-69-115 JAPAN.
Điện thoại: 81-(0)3-3799-1763
1- LÝ LỊCH
– Họ và tên: Đỗ Thông Minh, sinh ngày: 17/12/1950 tại Nam Định, VN.
2- HỌC LỊCH
– Năm 1969, tốt nghiệp Trung Học Công Lập Chu Văn An.
– Năm 1970, học Nhật ngữ trường Quốc Tế Học Hữu Hội (Kokusai Gakuyu Kai), Tokyo.
– Năm 1971-1975, nhập học và tốt nghiệp Đại Học Meisei ban Hóa Học Hữu Cơ.
3- HOẠT ĐỘNG
– Năm 1970- đến nay, tham gia nhiều hoạt động xã hội, thông dịch, cứu trợ, tổ chức văn nghệ…
– Năm 1975, sáng lập viên tổ chức Người Việt Tự Do, năm 1982 giải thể gia nhập MT QGTNGPVN.
– Năm 1981, khởi xướng, và là 1 trong 3 sáng lập viên Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất GPVN, rút lui năm 1985, quay về với các hoạt động văn hóa…
– Năm 1986, thành lập nhà xuất bản Tân Văn.
– Tác giả hàng trăm bài báo, biên khảo về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử… gởi cho nhiều báo Việt Nam khác nhau khắp thế giới.
– Từ năm 1991, viết Thư Đông Kinh, tới nay gần 500 lá thư.
– Thường xuyên cộng tác với BBC, VOA, RFI (Pháp), RFA (Hoa Kỳ), Radio Bolsa & Radio San Jose, Saigon Houston – Dallas, VAE Live, Đáp Lời Sông Núi, Vietstar Media… đôi khi cộng tác với đài SBS (Úc), VNCR…
Tổng cộng bay khoảng 44 vòng quả đất, thời gian năm 2002-2018 đã nói chuyện với cộng đồng người Việt 182 lần trên thế giới.
4- VỀ BIÊN SOẠN & XUẤT BẢN
Tự xuất bản khoảng 24 tác phẩm và gần 40 tác phẩm của thân hữu.
Tới năm 2018, đã viết và biên soạn khoảng 20.000 trang sách.
– Ngày 18/10/2015, nhân đánh dấu “Đỗ Thông Minh: Hành Trình 45 Năm Hoạt Động”, được đặc biệt vinh danh, trao tặng 6 Bằng Tưởng Lục tại San Jose, Cali, Hoa Kỳ.
https://bit.ly/2ksGhtE https://bit.ly/2sfyylZ


NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1:
NHỮNG PHỨC TẠP TRONG CÔNG VIỆC PHÁT TRIỂN TIẾNG VIỆT.

1.- Xác định những Tiếng Việt mới ở trong nước:
a.- “bức xúc, bảo đảm – đảm bảo, đơn giản – giản đơn, vô hình trung – vô hình chung – vô hình dung…
b.- Vấn đề “a, b, c” và “a, bờ, cờ”.
c.- Xác định ý nghĩa 12 chi và 12 con giáp.
2.- “Việc thống nhất chính tả 1 số từ trong nước”.
Theo nhóm GS Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới, để có dịp đồi chiếu với nỗ lực ở hải ngoại.
3.- Tổng quát về việc dạy tiếng Việt tại hải ngoại.
Do có dịp ghé qua 1 số quốc gia, xin trình bày tổng quát về việc dạy tiếng Việt tại các nơi đó.
4.- Vai trò một tô chức trong việc thống nhất và phát triển tiếng Việt.
Tôi nghĩa là rất cần như Hàn Lâm Viện, tuy tiếng Việt sau 400 năm đã hoàn chỉnh tới 99,5% nhưng cũng còn 1 số bất đồng khi ký âm La Tinh hay chính tả, do đó, cần 1 viện Hàn Lâm để thống nhất chứ không thể bỏ ngỏ mãi như thế này.