SỔ TAY CHÍNH TẢ

Đây là một bộ sách với mục đích giúp viết chính tả đúng. Trình bầy dưới hình thứ so sánh để dễ chọn lựa. Chúng tôi gồm các tác giả thuộc ba tổ chức Viện NCLS&VHVN, CLB Hùng Sử Việt vả Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California đã hoàn tất toàn bộ gồm 3 tập tổng cộng 1980 trang. Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt phát hành, Quý vị muốn mua vui lòng liên lạc với CLB Hùng Sử Việt. Hung Su Viet | Facebook

Để tra chữ chúng tôi giới thiệu quý vị dùng các tự điển sau đây:

Từ Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức

Hán Việt Tự Điển của Thiều Chửu

Đại Nam Quấc Âm Tự Vị của Hùinh-Tịnh Của